Červenec 2015

Obrazy císařovny Alžběty od Einsleho

4. července 2015 v 12:00 | Jana K |  Obrazy císařovny Alžběty
Tři obrazy císařovny Alžběty, které vytvořil rakouský malíř Anton Einsle:


Olej na plátně, pravděpodobně z roku 1856, 116x94 cm

Líbezný styl charakterizuje příležitostné malby, jež mají být upomínkou na svatbu císařského páru 24. dubna 1854. Portrétní poetizace obestírá idol dobové krásy Sisi, jejíž sladce líbeznou dívčí tváří prozařuje mírnost, zklidnění. V pastelově zářivé čistotě jejího zjevu odeznívá viktoriánská strohost, ale i básnický sentiment, probuzený trubadúrskou romantikou. Vedl k zušlechtění a odosobnění modelu, jež souviselo s majestátem byť mladičké panovnice. Do ruky jí byla vložena neodmyslitelná růže - v galantním významu královny květin.
Jemně klouzající linie v nehmotných, tenkých vrstvách umocňuje svítivě odlehčený, chladný kolorit. Malba neuvěřitelné hladkosti, chtěné virtuozity a neživotného idealismu, navíc však s překvapivými nedostatky v charakterizaci určitých pasáží (například na pojednání obtížného záběru levé ruky), zcela neodpovídá malířské solidnosti mistra typu Einsleho. Nelze tu pozorovat jemnou psychologickou introspekci, jíž Einsleho malba obohatila vídeňský biedermeier, a zároveň se tak i vydělila. Zásah cizí ruky, vedoucí k zpovrchnění práce, je v konceptu malby patrný. Malba spíše winterhalterovského ladění je o poznání slabší než protějšková, koloristicky výrazná podobizna mladého císaře.


Carský pokoj na zámku v Kroměříži s portréty mladé císařské dvojice.

Krásný obraz mladé císařovny se nachází na zámku v Kroměříži, kde byl získán za kardinála Friedricha Fürstenberga. V roce 1904 byl zaznamenán v Rohovém salonu, dnes se nachází v Carském pokoji i s Einsleho obrazem císaře Franze Josefa. Právě v tomto pokoji došlo v srpnu roku 1885 k slavnému setkání ruského cara Alexandra III. s rakouským císařem.Olej na plátně, pravděpodobně z roku 1865.

Na dalším Einsleho obrazu je vyobrazená mladá císařovna v černých šatech s čtvercovým výsřihem a v její ruce můžeme opět spatřit růži. Obraz byl namalován v roce 1865, i když bychom se spíše domnívali, že portrét je určitě z padesátých let, neboť na něm vidíme opravdu velmi mladičkou císařovnu.
Tento obraz se nyní nachází ve Vídni v soukromé sbírce.Portrét mladé císařovny z roku 1854.

Třetí zde uvedené Einsleho vyobrazení mladé panovnice bylo tištěno jako oficiální propaganda císařovny Alžběty ve formálním oblečení.


Rakouský malíř Anton Einsle (1801 - 1871) se narodil ve Vídni a ve třinácti letech začal studovat na vídeňské akademii pod vedením sochaře a malíře Josefa Kliebera. Jeho první známé miniatury a portréty se objevily v roce 1827, později byly jeho práce zastoupeny na významných výstavách v Praze, Drážďanech a od roku 1830 i ve Vídni. Od roku 1829 pracoval také několik let v Praze a od roku 1832 v Budapešti. Brzy se stal velmi populárním portrétním malířem šlechty a osobností veřejného života.
Roku 1838 byl jmenován dvorním malířem císařské rodiny a v Hofburgu měl rovněž k dispozici velký ateliér. Jako oficiální portrétista rakouského císaře Franze Josefa I. vytvořil během jeho prvních dvou let vlády asi třicet obrazů mladého monarchy. Díla Antona Einsleho najdeme v mnoha muzeích v Rakousku i v zahraničí.

Více na téma rakousko-ruského kroměřížského setkání zde:


Zdroj:
Moje návštěva zámku a zámecké obrazárny v Kroměříži dne 22. června 2014, informace o Einsleho prvním obrazu z publikace dostupné v zámecké obrazárně.