Červen 2015

Andělská tvář 2

30. června 2015 v 12:00 | Jana K |  Světová literatura & Historické romány
Autor: Hana Marie Körnerová
Nakladatelství: Ikar
Rok vydání: 2009
Počet stran: 224

Kolik dávám bodů: 8/10


Anotace:
Barvitý romantický příběh plný dobrodružství, dramatických zvratů a intrik, horoucí lásky a jiskřivé vášně nás posléze zavede z tajemného světa starobylého šlechtického sídla Mornay do francouzských kolonií v Tichomoří.
Filip de Mornay odjíždí do války a jeho těhotná žena Charlotta zůstává na zámku sama. Při nehodě kočáru způsobené Margot Pinaudovou, její dávnou sokyní, přijde nejen o svou společnici, ale navíc i o dítě. Když posléze obdrží zprávu o Filipově smrti u Sedanu, ocitne se psychicky i fyzicky na dně.
Před smrtí ji zachrání až teta Madeleine - otcova sestra, která ji odveze na malý ostrov, jemuž vládne její zeť, plukovník Tessier. Na mladou ženu čeká zcela jiný život: nová, nečekaná přátelství, láska, ale i intriky a nenávist. Příbuzní nutí Charlottu do nového sňatku, ale ona odmítá.
Je dost silná na to, aby překonala všechna nebezpečí a šla dál svou vlastní cestou?

O autorce:
Hana Marie Körnerová se narodila v roce 1954 v Litoměřicích. Ačkoli ji literární tvorba přitahovala již od útlého mládí (první příběh napsala ve třinácti letech), do roku 1987 působila ve zdravotnictví. Své lásky k psaní se však nevzdala a v roce 1993 se čtenářům představila třináctidílnou historicko-romantickou ságou z Francie 18. a 19. století Pán hor, která se od té doby dočkala již několika vydání.
Oblíbené 19. století použila jako historickou kulisu pro dalších osm románů.
Patnáct let ve zdravotnictví autorka zúročila v knihách Prosím vás, sestřičko a Děkuji, sestřičko, které vyšly v roce 1998.
Euromedia Group vydala její romány Hodina po půlnoci, Nevěsta ze zámoří a Andělská tvář 1 jako první část dvoudílné ságy.

Ukázka z knihy:
"Utíkala, jak nejrychleji dokázala, ale široká sukně se jí pletla pod nohy a zpomalovala běh. Lupič, co předtím držel lucernu, byl rychlejší. Chytil ji za rameno a smýkl s ní stranou, až ztratila rovnováhu. Tvrdě dopadla koleny na kamenitou zem, vykřikla strachem a bolestí, přesto se ještě pokusila zvednout. Ale to už tu byl druhý lupič a strhl ji zpátky. "Kam ten spěch, slečinko!" Zacpal jí ústa dlaní, aby nemohla křičet. Kousla do té páchnoucí ruky, chlap zařval a na okamžik ji pustil. "Tak ty budeš kousat!" Napřáhl ruku, ale rána už nedopadla. Vzduchem prolétlo dlouhé černé tělo a srazilo chlapíka na zem. Vzápětí se ozvalo temné zavrčení, při němž stydla v žilách krev. Muž zařval hrůzou a bolestí, když se mu ostré zuby zaryly ze strany do hrdla. Pokusil se zvíře setřást, ale vrčení ještě zesílilo.
Druhý lupič na nic nečekal, vyskočil jako zajíc a prchal do tmy. Ozvěna jeho kroků se dunivě rozléhala uličkou.
Charlotta na vteřinu zůstala ležet zmrazená hrůzou, ale pak se rychle odkulila stranou a posadila se. Muž ležel bez hnutí na zemi a nad ním se ve světle zlodějské lucerny tyčila černá silueta zvířete, z jehož hrdla neustále vycházelo temné vrčení. Lampa dostatečně ozařovala černou kosmatou hlavu a obnažené bílé zuby v pootevřené mordě. Zvíře pootočilo hlavu a pohlédlo na ni. Charlottě se zdálo, že sní. To přece nemůže být..."