Září 2014

Milostné pletky v habsburské monarchii

30. září 2014 v 12:00 | Jana K |  Další knihy s historickou tematikou
Autor: Sabine Fellnerová, Katrin Unterreinerová
Nakladatelství: Ikar
Rok vydání: 7/2013
Počet stran: 136, čb. obrázky v textu

Kolik dávám bodů: 7/10

Z německého originálu "Frühere Verhältnisse. Geheime Liebschaften in der k. u. k. Monarchie," vydaného nakladatelstvím Amalthea Signum Verlag GmbH, Vídeň v roce 2010 přeložila Helena Čížková.


Anotace:
MRAVY A ZVYKY V PODUNAJSKÉ MONARCHII

Tato kniha vypráví o překvapivých i dojemných osudech řady milenek a nelegitimních dětí ve Vídni na přelomu 19. a 20. století - od císařského domu po prosté služky.
Autorky nahlížejí do zákulisí c. a k. společnosti, v níž mimomanželské vztahy patřily k běžnému životu.

V polovině 19. století se ve Vídni každé druhé dítě narodilo jako nemanželské. Jak mohlo docházet k tolika "pochybením," jež nezůstala bez následků, v době, kdy už pouhý pohled na nezakrytý dámský kotník vyvolal skandál?
Pohled do zákulisí c. a k. společnosti svědčí o tom, že mimomanželské vztahy patřily k běžnému životu ve všech sociálních vrstvách. Jak ale vypadal společenský status milenek, jejich finanční situace a jak společnost nakládala s dětmi, které vzešly z těchto svazků?
Nové a dosud neznámé prameny odhalují napínavé a dojemné osudy četných avantýr a dětí, jež v jejich důsledku přišly na svět.
Autorky dávají nahlédnout do životních příběhů obou milenek arcivévody Otty, tanečnice Marie Schleinzerové a zpěvačky Louisy Robinsonové, rodiny Wallburgů - potomků arcivévody Ernsta, a Mizzi Zimmermannové, dlouholeté milenky malíře Gustava Klimta a matky jeho dětí.
Na mnoha dramatických životních příbězích, například Luisy Koburské, dokazují, jak muži ve své "druhé domácnosti" žili víceméně otevřeně, zatímco ženy musely počítat s tvrdými společenskými sankcemi, leckdy sahajícími až k internaci v blázinci.

O autorkách:
Sabine Fellnerová studovala dějiny umění a historii na Vídeňské univerzitě a pařížské Sorbonně. Spolupracuje při pořádání výstav. Od roku 2003 je kurátorkou uměleckých sbírek Austria Tabak a zároveň působí jako autorka na volné noze. Napsala řadu publikací na téma kultury všedního dne a rakouského umění 19. a 20. století.

Kathrin Unterreinerová rovněž studovala dějiny umění a historii na Vídeňské univerzitě. V letech 2000-2007 byla vědeckou ředitelkou císařského apartmá ve vídeňském Hofburgu a kurátorkou Muzea císařovny Sisi, otevřeného roku 2004. Je kurátorkou řady výstav a autorkou publikací o c. a k. monarchii.


Moje hodnocení:
Knih zabývajících se nejrůznějšími milostnými pletkami a skandály příslušníků habsburského rodu již vyšlo spousta, ať už více či méně povedených. Nejnověji se k nim přiřadila kniha Milostné skandály v domě Habsburků od Hanny Egghardtové, která vyšla právě tento měsíc. To všechno ale byly knihy, jež se zabývaly konkrétními osudy jednotlivých Habsburků, ať již těch vážených z císařské větve, nebo i těch méně významných. Právě v tom se odlišuje tato kniha, která mapuje danou problematiku komplexně a všímá si nejen šlechtických kruhů, ale všech společenských vrstev obyvatelstva v 19. století - od služek, přes střední měšťanskou vrstvu až po šlechtu a císařský dům. V první polovině knihy se dozvíme o dané problematice obecně. Druhá polovina knihy je pak věnována příslušníkům císařského domu - najdeme zde kapitoly o saské korunní princezně Luise Toskánské, arcivévodovi Ottovi, korunním princi Rudolfovi, císaři Františku Josefovi a dalších.

Císařská rodina v proměnách času

8. září 2014 v 12:00 | Jana K |  Fotografie, rodokmeny, zajímavosti...
Existuje jen jedna jediná fotografie (alespoň já o jiné nevím), na které najdeme císařovnu Alžbětu v rodinném kruhu i se svými dětmi. Je to ona známá fotografie Ludwiga Angerera z roku 1860/61, kterou už jsem na blogu zveřejnila tady, ale pro připomenutí ji přikládám i do tohoto článku.
Císařovna se raději dávala fotografovat sama, nebo se svými psy. Během let ale vzniklo mnoho nejrůznějších obrazů císařské rodiny, více či méně povedených koláží nebo fotomontáží. Některé z nich už jsem na svém blogu zveřejnila tady, ale teď jsem to pojala ve větším a shromáždila nejrůznější portréty císařské rodiny v různém složení v průběhu padesátých až devadesátých let.

Padesátá léta:Nejmladší habsburský květ.
Císařský pár v prvorozenou dceruškou Sophií.
Tónovaná litografie, Eduard Kaiser (1820-1895) podle návrhu Karla Josefa Geigera (1822-1905), 1855Císař Franz Josef v uniformě polního maršála a císařovna Alžběta se Sophií.
Ocelorytina neznámého autora podle litografie Eduarda Kaisera (1820-1895) podle návrhu Karla Josefa Geigera (1822-1905), 1855


Portrét císařské rodiny v schönbrunnském parku.
Císařovna Alžběta s malou Sophií na klíně, císař Franz Josef, za ním jeho bratři Max a Karl Ludwig a rodiče, arcivévoda Franz Karl a arcivévodkyně Sophie s nejmladším císařovým bratrem Ludwigem Viktorem.
Ocelorytina, Ignaz Lechleitner podle obrazu Ferdinanda Laufbergera, 1856Císařovna Alžběta se Sophií na klíně, císař v husarské uniformě a v kolébce novorozená Gisela.
Rytina, Johannes Sonnenleiter (1825-1907) a Ignaz Lechleitner, 1856Císařský pár s dcerami, starší Sophií a mladší Giselou v kolébce.
Litografie, Franz Emphinger, 1856Arcivévodkyně Sophie s novorozenou Giselou, arcivévoda Franz Karl, císařovna Alžběta a císař Franz Josef se Sophií.
Tónovaná litografie, Josef Anton Bauer (1820-1905) podle návrhu Karla Josefa Geigera (1822-1905), 1856


Tablo s císařským párem a dcerami vydaným při příležitosti návštěvy Itálie,
kterou absolvovali v letech 1856/57.
Litografie, Alessandro Focosi (1836-1869), 1857Císařský pár s korunním princem a Giselou.
Litografie, Eduard Kaiser (1820-1895), 1858Císařovna Alžběta s korunním princem Rudolfem, vedle stojí dvouletá Gisela
a na stěně vidíme obraz Sophie zesnulé v květnu 1857.
Akvarel, Josef Kriehuber, 1858

Šedesátá léta:


Císařský pár s Rudolfem a Giselou, císařovi rodiče Sophie a Franz Karl, Ludwig Viktor, nahoře Karl Ludwig s Marií Annunziatou a pod nimi Ferdinand Maximilian s Charlottou.
Fotomontáž, kolem roku 1863


Obraz podle fotomontáže.


Rodinný portrét s výhledem na Canal Grande a kostel Santa Maria della Salute v Benátkách.
Dřevoryt, 1861


Císařský pár s dětmi.
Fotoreprodukce grafiky, Leopold Theodor Neumann, 1861


Císař Franz Josef (zcela nezvykle v civilním obleku) s císařovnou a dětmi.
Fotoreprodukce grafiky, Emil von Hartitzsch, 1862


Císařský pár s Giselou a Rudolfem na koníkovi.
Fotokoláž, Emil von Hartitzsch, 1862Císařský pár s Giselou a Rudolfem na koníkovi.
Fotokoláž, 1862


Císařská rodina před hradem v Budě.
František Josef ve slavnostní uniformě uherského polního maršála s císařovnou a dětmi rovněž v uherských krojích.
Litografie, neznámý autor, 1867

Sedmdesátá léta:Císařská rodina v zámeckém parku v Gödöllő.
Císař v uherské uniformě, císařovna s malou Marií Valerií, korunní princ Rudolf a Gisela.
Vinzenz Katzler (1823-1882), 1870Císařský pár s dětmi při příležitosti zasnoubení Gisely.
Korunní princ Rudolf, arcivévodkyně Gisela se svým snoubencem, bavorským princem Leopoldem a malá arcivévodkyně Marie Valerie se psem.
Kolorovaná fotografie podle akvarelu od Emila von Hartitzske, 1872


Císařská rodina při příležitosti zasnoubení Gisely.
Císařovna Alžběta s Marií Valerií a Giselou na zahradní lavičce,
za nimi Giselin snoubenec Leopold s císařem a korunní princ Rudolf.
Lithografie, Vinzenz Katzler (1823-1882), 1872První vnouče císařského páru.
Sedící císařský pár, Gisela s prvorozenou dcerou Elisabeth,
Marie Valerie na židličce a za nimi korunní princ Rudolf s Leopoldem.
Fotomontáž, Johann Knižek, 1874
Rodinný portrét.
Gisela s mladší dcerou Auguste, císař se starší vnučkou Elisabeth, císařovna s Marií Valerií
a za nimi korunní princ Rudolf s Leopoldem.
Fotoreprodukce obrazu, Georg Decker (1819-1894), kolem roku 1877Císařovna Alžběta s Marií Valerií, císař, korunní princ Rudolf,
Gisela s Leopoldem a jejich dcerky - princezna Elisabeth a mladší Auguste (sedící).
Dřevoryt, Vinzenz Katzler (1823-1882), 1879Císařská rodina o vánočních svátcích.
Arcivévodkyně Marie Valerie, císař Franz Josef, korunní princ Rudolf, princ Leopold s Giselou a císařovna Alžběta.
Dřevoryt, Franz Kollarz, kolem roku 1878/79

Osmdesátá léta:


U stolu císařovna Alžběta s Giselou, za nimi arcivévodkyně Marie Valerie, císař Franz Josef s Leopoldem
a snoubenci Rudolf se Stephanií.
1881.


Podobný obraz.


Císařská rodina při příležitosti zasnoubení následníka trůnu.
Sedící císařovna Alžběta a belgická královna Marie Henriette, za nimi císař Franz Josef, belgický král Leopold II.
a snoubenci Rudolf a Stephanie.
Fotomontáž, Wilhelm Hoffmann, 1881.


Sedící císařský pár,u stolu korunní princ Rudolf se Stephanií, za císařovnou Marie Valerie a Gisela s Leopoldem.
Fotomontáž, 1883.Korunní pár s novorozenou arcivévodkyní Elisabeth, císař s císařovnou a Marií Vaerií.
Fotomontáž, Oscar Kramer, 1883.Císařská rodina v parku u zámku Laxenburg.
Franz Josef na koni v uniformě polního maršála, císařovna Alžběta v kočáře a korunní princ se Stephanií.
Kolem roku 1888.


Opět císařská rodina v parku zámku Laxenburg, tentokrát bez císaře.
Císařovna Alžběta s Marií Valerií, korunní princezna Stephanie, malá Erzsi v kočáře taženém oslíkem a korunní princ Rudolf na koni.
Dřevoryt, Wilhelm Gause, konec osmdesátých let.


Císařovna Alžběta s Marií Valerií, korunní princ Rudolf s manželkou a dcerou a císař Franz Josef na koni.
Dřevoryt, Wilhelm Gause, 1888.


Vánoční svátky císařské rodiny v Hofburgu.
Císařský pár, arcivévodkyně Marie Valerie, korunní princ Rudolf s manželkou Stephanií a s dcerkou Elisabeth.
Wilhelm Gause, 1887


Sedící císařský pár, mezi nimi malá Erzsi, arcivévodkyně Marie Valerie, korunní princ Rudolf se Stephanií
a bavorská rodina nejstarší dcery Gisely - manžel Leopold, princezny Elisabeth a Auguste a princové Georg a Konrad sedící na klíně Gisely.
1888.Vyobrazení císařské rodiny, které vzniklo při příležitosti 40. výročí nástupu Františka Josefa I. na trůn.
František Josef ve slavnostní uniformě polního maršála, sedící císařovna Alžběta a princezna Stephanie s Erzsi, korunní princ Rudolf v husarské uniformě, Gisela s Leopoldem a arcivévodkyně Marie Valerie;
v pozadí můžeme vidět zahrady zámku Schönbrunn s Gloriettou.
Dřevoryt H. Schuberta, 1888


Mayerlingská tragédie.
Vyobrazení z Wiener Tagblatt, 3.2.1889


Mayerlingská tragédie.
Dřevoryt podle kresby Theodora Breitwiesera (1847-1930), 1889


Císařský pár a korunní princezna Stephanie s malou Erzsi u mrtvého korunního prince v Hofburgu.

Devadesátá léta:


Císařská rodina už bez korunního prince.
Císařovna Alžběta, korunní princezna-vdova Stephanie s Erzsi, císař Franz Josef
a Marie Valerie se svým snoubencem Franzem Salvatorem von Toskana.
Náš císařský dům, fotomontáž, 1890


Císařský rodinný diner v Hofburgu.
Císařovna Alžběta sedí mezi svými zeti, po pravé ruce má prince Leopolda Bavorského a vlevo Franze Salvatora.
Císař sedí mezi dcerami Marií Valerií (vpravo) a Giselou
a v čele stolu sedí synové Gisely, mladší Konrad (zády) a starší Georg.
Theodor Zasche (1862-1922), kolem roku 1890Císařský pár s nejmladší dcerou Marií Valerií, Franzem Salvatorem a jejich prvními třemi dětmi.
K císaři běží vnučka Ella, v náručí císařovny Alžběty je novorozený syn Hubert Salvator a na klíně Marie Valerie sedí druhorozený Franz Salvator.
Náš císařský pár jako šťastní prarodiče,1894.


Císařská rodina po smrti korunního prince Rudolfa, který je na obraze v pozadí.
Kolem stolu sedí císař Franz Josef I., císařovna Alžběta tradičně v černých šatech, v zelených šatech korunní princezna-vdova Stephanie, vpopředí dcera korunního prince Erzsi.
Za stolem stojí nový následník trůnu Franz Ferdinand, Marie Valerie a Franz Salvator a bavorský princ Leopold s Giselou.
Začátek devadesátých let.