Srpen 2014

Ženy v životě císaře Františka Josefa

18. srpna 2014 v 12:00 | Jana K |  Knihy o císaři Franzi Josefovi a jeho bratrech
Autor: Friedrich Weissensteiner
Nakladatelství: Ikar
Rok vydání: 7/2014
Počet stran: 200, čb. obrázky v textu

Kolik dávám bodů: 9/10

Z německého originálu "Ich sehne mich sehr nach dir - Frauen im Leben Kaiser Franz Josephs," vydaného nakladatelstvím Amalthea Signum Verlag GmbH, Mnichov v roce 2012 přeložila Olga Kolečková.


Anotace:
František Josef, jak ho dosud neznáme

"Hlasitě se rozesmál. Rychlým pohybem mě chytil (...) Násilím mě dotáhl k posteli a pokryl můj rozdurděný obličej polibky."

Na základě aktuálního stavu bádání podává historik Friedrich Weissensteiner nový, živoucí obraz monarchy - od poslušného syna k panovníkovi z Boží milosti, od velkorysého manžela, milujícího otce a dobrotivého dědečka až k žárlivému milenci. Nevyhýbá se přitom žádnému tabu.

František Josef nebyl jen autokrat bez emocí, který zaspal svou dobu, jak nám ho mnozí historikové představují. Byl to člověk z masa a kostí. Podléhal náladám, které ovšem nestavěl světu na odiv, trápily ho starosti a výčitky svědomí, musel se vyrovnat s těžkými ranami osudu, uměl milovat a nenávidět, být neúprosný a neoblomný, ale dokázal se chovat i starostlivě a láskyplně, vznešeně a rytířsky.
Lidské stránky a psychologických aspektů osobnosti Františka Josefa si jeho životopisci většinou příliš nevšímají a mnoho otázek ponechávají bez odpovědi. A právě císařův osobní život a jeho nejzajímavější momenty jsou stěžejním tématem této knihy. Hlavní pozornost autor věnuje výchově, dětství a mládí monarchy. Několik let z tohoto období svého života zachytil František Josef v deníku. Díky těmto zápiskům však můžeme proniknout k osobnosti mladého Františka Josefa hlouběji než předtím.
Jeho Veličenstvo mělo slabost pro ženskou krásu. Císař udržoval dlouholetý milostný poměr s o 29 let mladší, hezkou paní, o níž jeho Sisi pravděpodobně nevěděla. Anna Nahowská popsala schůzky s císařským milovníkem skutečně "zatepla" ve svých zápiscích. I ty vrhají nové světlo na císařův milostný život.
Také s herečkou Kateřinou Schrattovou pojil císaře třicetiletý mnohotvárný vztah, který podle autorova názoru určitě nebyl pouze platonický.

O autorovi:
Dvorní rada Prof. Dr. Friedrich Weissensteiner se narodil 25. listopadu 1927 v Großpertholzu (Dolní Rakousy). Vystudoval dějiny a anglistiku na Vídeňské univerzitě. V letech 1974-1987 byl ředitelem Spolkového gymnázia ve Vídni.
Jako autor a vydavatel se zaměřuje na rakouské dějiny a biografie četných osobností Habsbursko-Lotrinského rodu. Jeho více než třicet knih bylo přeloženo do mnoha jazyků. Za pedagogickou a literární činnost mu bylo propůjčeno Čestné vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku a Čestné vyznamenání za vědu a umění 1. třídy.


Moje hodnocení:
Kniha je zaměřená na ženy, jež hrály důležitou roli v životě jednoho z nejdéle vládnoucího panovníka habsburské monarchie, Františka Josefa I. Můžeme ji srovnat s autorovou podobně zaměřenou knihou, jež vyšla před několika lety a to Osudové ženy korunního prince Rudolfa. Tu hodnotím o něco lépe, neboť spousta informací z této knihy je znovu zopakována právě v této knize o ženách Františka Josefa.
Na prvních stech stránkách knihy se tak nic moc nového nedozvíme, v prvních dvou kapitolách Poslušný syn a Šlechetný manžel si přečteme již mnohokrát zpracované téma "zlá tchyně Žofie versus neposlušná snacha Alžběta" a další dvě kapitoly Milující otec a Starostlivý dědeček se zabývají vztahem císaře k dcerám a nejmilejší vnučce Erzsi. Pro mě byly tyto kapitoly trošku nudné, neboť spousta informací je již dostatečně dobře známa. Přesto se ale celá kniha čte velmi dobře, obsahuje i spoustu zajímavých citací z dopisů, které oživují celou knihu.
Nejvíce zajímavé mi z celé knihy přijdou poslední dvě kapitoly, Štědrý cizoložník a Galantní lamač ženských srdcí jež pojednávají o dvou nejdéle trvajících mimomanželských vztazích, jež František Josef navázal - s Annou Nahowski a Kateřinou Schratt. Kapitola o Anně je zpracovaná pěkně, ale pokud jste četli její deník, tak vás až tak moc nepřekvapí. Zajímavě je popsán vztah císaře a Kateřiny Schatt, z mnoha dopisů se dozvíme, že císař byl dosti žárlivý milenec, jelikož herečku obletovala spousta ctitelů, mezi jinými Ferdinand I. von Sachsen-Coburg, v dopisech Františka Josefa označován jako "Bulhar," nebo hrabě Hans Wilczek, s nímž měla Kateřina Schratt dlouholetý vztah. Právě Wilczek na tom byl s žárlivostí podobně, nelibě nesl císařův zájem o "jeho" Kateřinu a své drahé psal roztrpčené dopisy, které jsou rovněž uveřejněny v této knize. Neodpustím si citovat jeden z těchto Wilczekových dopisů: "Kateřinko, pokud se Tobě u Angeliho nic nepřihodilo - Tobě sice ne -, ale mně, mně ano, stále na to musím myslet - a ptám se -, co si o tom myslí moje Kateřinka? - nevezme mi to z ní něco? - Podívej, Kateřinko, žárlím na každé slovo -, které promluvíš s někým jiným... - na každou myšlenku, která patří někomu jinému -, takže si umíš dobře představit, co právě vůči tomuto muži cítím... - Kačenko, když si jen pomyslím, že už mě nemáš ráda - nemohl bych ani jíst, ani pít, ani chodit, ani dýchat - jedním slovem - Tvoje láska je pro mě život. Ty moje, moje, moje ženičko. Tvů Hans." Těžko uvěřit tomu, že tyto řádky píše padesátiletý, déle než čtvrt století ženatý urozený muž, který už má čtyři dospělé děti.
Čekala jsem, že se mnohem více dozvím o vztazích Františka Josefa se ženami, jež nejsou tolik známé, např. Kateřina Abel, Theresie Pointinger, Rosa Moskowitz. Jedna kapitola mohla být věnována těmto méně známým ženám, jež se rovněž vyskytly v životě Františka Josefa, nebo o nich mohla být v knize alespoň zmínka. Celkově ale hodnotím knihu jako velmi povedenou.

Mimochodem, dnes uplynulo přesně 184 let od císařova narození.

Spojeni v životě i ve smrti

8. srpna 2014 v 12:00 | Jana K |  Knihy o Franzi Ferdinandovi ďEste
Autor: Jiří Chramosta
Nakladatelství: Gloriet
Rok vydání: 2014
Počet stran: 24

Kolik dávám bodů: 7/10


Anotace:
Kniha popisuje tragický osud následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželky Žofie Chotkové, kterou vydala u příležitosti 100. výročí sarajevského atentátu správa zámku Konopiště s podporou města Benešov. František Ferdinand d'Este s manželkou Žofií Chotkovou zemřeli 28. června 1914 v Sarajevu rukou atentátníka. Jejich smrt byla jednou z příčin první světové války.
Jiří Chramosta, který se o arcivévodovu rodinu zajímá už 40 let, v ní popsal i okolnosti, které tragédii předcházely. V brožurce jsou fotografie mnoha předmětů ze zámeckého mobiliáře, mimo jiné posmrtných masek Františka Ferdinanda a Žofie Chotkové, uniformy, šlí a vojenské šavle, které měl na sobě arcivévoda v době atentátu, nebo šatů, do nichž byla oděna Žofie.

Ukázka z knihy:


Moje hodnocení:
Útlá, na křídovém papíru vytisklá brožurka je další z řady publikací, jež byly letos vydány k příležitosti 100. výročí zavraždění následníka rakouského trůnu a jeho choti. Nic moc nového se nedozvíme, ale to s největší pravděpodobností není cílem této publikace. Jedná se o velmi pěkně zpracovanou vzpomínkovou knížečku, jež obsahuje nejprve stručné vylíčení událostí v Sarajevu, a dále vzpomínky na události několik dnů po atentátu z pohledu hraběte Jaroslava Thun-Hohensteina, který se stal poručníkem následníkových dětí. Celá publikace obsahuje opravdu nádherné fotografie, z nichž mnohé jsem dosud nikde neviděla, zejména ošacení následnického páru.