Březen 2014

Gisela a Rudolf, nerozluční císařští sourozenci

31. března 2014 v 18:00 | Jana K |  Fotografie a obrazy Gisely
Fotografie císařských dětí:


Gisela s Rudolfem na fotografii Ludwiga Angerera kolem roku 1860.


Gisela s bratrem před malým domečkem, který dostal Rudolf ke třetím narozeninám 21. srpna 1861.

Císařští sourozenci v dětském kočáru taženém oslíky, který dostal Rudolf taktéž ke třetím narozeninám.
Fotografie je pořízena před "Rudolfsvillou" v Reichenau an der Rax.


Císařské děti se zahradním náčiním. Tato fotografie rovněž vznikla
při příležitosti třetích narozenin korunního prince.

Gisela a Rudolf s modelem vodní turbíny v Reichenau.

Gisela s bratrem před"Rudolfsvillou" v Reichenau.

Císařské děti během pobytu v Benátkách v letech 1861/1862.

Gisela s Rudolfem na gondole. Fotografie z ateliéru Fritz & Julie Vogel byla pořízena
během pobytu dětí s císařovnou v Benátkách 1861/1862.


Gisela s bratrem roku 1863 na fotografii Ludwiga Angerera.


Císařští sourozenci v ateliéru Ludwiga Angerera roku 1864.Gisela s Rudolfem v krajinné scenérii na fotografii Ludwiga Angerera z roku 1864.

Gisela s bratrem v turistickém oblečení před malovaným pozadím krajiny.
Fotografie Victora Angerera.Gisela s bratrem na fotografii Hermanna Nordena v roce 1867.


Obrázky císařských dětí:
Habsburkové bez říše

25. března 2014 v 12:00 | Jana K |  Knihy o Habsburcích
Podtitul: Historie rodiny od roku 1918
Autor: Dieter Kindermann
Nakladatelství: Ikar
Rok vydání: 4/2013
Počet stran: 304 + 16 obr. příl.

Kolik dávám bodů: 5/10

Z německého originálu "Die Habsburger ohne Reich, Geschichte einer Familie seit 1918," vydaného nakladatelstvím Kremayr & Scheriau, Wien v roce 2010 přeložil Vítězslav Čížek.


Anotace:
Dieter Kindermann je osobním přítelem rodiny Habsburků. V této knize se zaměřil na období od roku 1918, kdy císařská rodina 13. listopadu uprchla ze zámku Eckartsau (Krcov) do ciziny, až po současnost. Popisuje exil na Madeiře a smrt posledního císaře Karla I. roku 1922, boj mladého Otty von Habsburga proti nacistům, jeho osobní vývoj k příkladnému evropanství a práci pro Evropský parlament, kterou vykonával po celá desetiletí. Dalšími tématy jsou slavnostní pohřeb excísařovny Zity, spor o habsburské dědictví a debaty o zákazu vstupu Habsburků na rakouské území, stejně jako otázka, proč se nikdo z Habsburků nesměl ucházet o zvolení rakouským spolkovým prezidentem. Dílo doplňují četné retrospektivy historických událostí z doby císařství, které vrhají stín i hluboko do druhé republiky.

Dieter Kindermann zná historii a spoustu podrobností ze života habsburské rodiny jako málokdo. V této knize vykresluje barvitý portrét Habsburků ve 20. a na začátku 21. století.
Ohlíží se za životem excísařovny Zity, neboť sám sehrál určitou roli při jejím návratu do vlasti. Předkládá portrét vášnivého Evropana Otty von Habsburga, syna posledního císaře, a vypráví o jeho dětech, například o Walburze Habsburgové-Douglasové, která je poslankyní ve švédském parlamentu, o Gabriele Habsburgové coby gruzínské velvyslankyni v Německu a o Georgu Habsburgovi, jenž jako mimořádný velvyslanec zastupuje Maďarsko v EU. Pochopitelně nechybí ani dnešní hlava habsburského domu Karl von Habsburg a jeho žena, mecenáška umění Francesca Thyssen-Bornemisza.
Tato kniha osvětluje dosud málo probádanou část soudobých dějin Rakouska.

O autorovi:
Dieter Kindermann je 40 let politickým redaktorem v Kronen Zeitung. Napsal téměř tisíc reportáží s význačnými současníky a vynikajícími historiky k dějinám Rakouské republiky a církve od roku 1918 po dnešek. Je pokládán za osobního přítele rodiny Habsburků. Papež Jan Pavel II. ho roku 2003 jmenoval commendatorem.


Moje hodnocení:
Na titulu knihy vidíme Ottu Habsburga s manželkou Reginou a dětmi. Už tato fotografie z obálky knihy nám dává tušit, komu bude v této knize dán největší prostor. Podtitul knihy sice zní "Historie rodiny od roku 1918," ale převážná část knihy se věnuje hlavně Ottovi. Jeho život a celá jeho osobnost je určitě nesmírně zajímavá a hodná obdivu, ale některé pasáže (anšlus Rakouska, druhá světová válka,.. atd.) byly pro mně velmi těžko čitelné, místy zdlouhavé a taktéž zorientovat se v rakouských politických stranách mi zpočátku dělalo problémy. Některé informace se opakovaly a kniha se tak pro mně stala trochu nudnou a nezáživnou. Pravdou ale je, že jsem si ji půjčila jen pro doplnění znalostí, protože historie po roce 1918 nespadá do oblasti mého zájmu.
Kromě čtyř Ottových dětí, které jsou zmíněny v anotaci a jimž je každému věnována jedna kapitola se dočteme např. o Michaelu Salvatorovi, vnukovi Marie Valerie, jenž se stal žádaným historikem, dále o lesním hospodáři Dominiku Habsburgovi nebo o Eduardu Habsburgovi, který píše knihy a scénáře a je mimo jiné i mluvčím diecézního biskupa v St. Pöltenu.
Víc mne zaujala úvodní část knihy, která popisuje pohnuté osudy císařovny Zity a peripetie, které musela absolvovat, aby mohla po 63 letech strávených v exilu vůbec vstoupit na rakouské území. V krátkých kapitolách jsou samozřejmě zmíněny i osudy posledního císaře Karla, rovněž o následníkovi trůnu Františku Ferdinandovi a císařovně Alžbětě je v knize kratinká zmínka. Dvě kapitoly jsou věnovány vyprávění císařovny Zity o pro mně velmi zajímavých tématech: konkrétně o Zitině zastávané tezi o tom, že "Mayerling byla vražda" a dále popření tajného sňatku Františka Josefa s dlouholetou přítelkyní Katharinou Schratt, o kterém napsal ve své knize Georg Markus.