Červenec 2012

Báseň "Skutečná událost, stala se v Ennsu"

31. července 2012 v 18:00 | Jana K |  Poezie císařovny Alžběty
Velkým zdrojem inspirace pro psaní básní byli pro Alžbětu členové domu habsburského. V těchto básních si v žádném případě nebrala servítky ke svým příbuzným a vznikla tak řada nelichotivých básní pojednávajících o nejrůznějších skandálech Alžbětiných nejbližších příbuzných.
V roce 1886 vyvolal velký skandál jeden z Alžbětiných synovců. Podle některých zdrojů mělo jít o arcivévodu Franze Ferdinanda, podle jiných se událost měla týkat jeho mladšího bratra Otty.
O kterého z nich šlo, se už s největší pravděpodobností nedozvíme, faktem ale zůstává, že se tehdy jednalo o velmi skandální věc: Jeden z těchto arcivévodů potkal i se svým doprovodem kdesi u Ennsu pohřební průvod a skočil se svým koněm přes rakev.
Události se chopila i císařovna a napsala následující báseň:

"Teď potkal průvod jezdce.
V široké ulici
projít by mohli lehce
koně i truchlící.

Tu pán na koni vzácném
na kněze kývne: "Hej,
knězi, tu rakev na zem
postavit tuhle dej!"

Mladíka vznešeného
kněz z vyšších kruhů znal,
a proto rozkaz jeho
ochotně vykonal.

"Dejte tu rakev k zemi,
zůstaňte chvíli stát.
Princ chce tu přede všemi
modlitbu věnovat."

Jezdec však svému oři
jen pevně boky stisk,
do slabin paty boří,
by pobídl ho v trysk.

Tu kůň se lehce zvedl
a přes rakev se vznes.
"To už je příliš!" zbledl
až po tonzuru kněz.

Dovětek

Kdo se chlubí cizím peřím,
podvodníkem bývá zván.
Já se vám však klidně svěřím -
tuhle píseň neskládám.
Jenom verši přiodívám
opravdovou událost,
která utajit se nedá.
Měla svědků víc než dost."

(Zimní písně, 1886)