Květen 2012

Báseň "Oslava"

30. května 2012 v 23:00 | Jana K |  Poezie císařovny Alžběty
Při příležitosti odhalení památníku Marie Terezie na vídeňské Ringstrasse v květnu 1888 napsala císařovna Alžběta následující báseň ve které konfrontovala Marii Terezii s dobou Františka Josefa.
V básni tak císařská pramáti sto osm let po své smrti promlouvá ke svému nástupci.

"Pozvali jste mě dneska k vám
zas po sto osmi letech.
Jak tehdy si tu připadám,
týž cop se stále plete.

Omezení a pyšní jste
jak v ony zlaté časy,
kdy nosila jsem obruče
a pudrovala vlasy.

V nebeské republice jsem
sto roků zatím dlela.
A možno říci s prospěchem
se leccos dověděla.

Místo rytířů šlechtických
tam rytíři ducha byli.
Měla jsem štěstí - mnozí z nich
mi dobře poradili.

Teď, synu, s tebou hovořím,
následníku mé vlády.
O to, co já, se snažíš, vím,
už od útlého mládí.

Desítky let ses věrně dřel
a nedbal odpočinku,
a vždycky's jenom smůlu měl,
to byl tvůj los, můj synku.

Poruč dnes svojí armádě,
by odřekla se zbraní,
a svému lidu poctu vzdej,
on dá ti požehnání.

Hleď, už se ženou s jásotem!
Hurá! Tribuny dolů!
Rozbijte je a prkna sem,
dnes bude třeba stolů.

Ověnčete je dubovým
listím a větévkami
a vyšňořte se lupem svým,
ať jste jak bozi sami!

Kdo prve na tribuně byl,
ten užil si už dost,
teď na něm je, by nanosil
vám jídel po libosti.

Vy, Habsburkové, vyjděte
ven ze svých stinných lóží!
dnes posluhovat budete
lidu z milosti Boží.

Až pořádně se poměje,
ať k Pánu vzhlédne vzhůru
a z plna hrdla zapěje
píseň nebeských kůrů.
Magnificat anima mea Dominum."


Památník byl postaven v letech 1874 až 1888
a jeho slavnostní odhalení se uskutečnilo 13. května 1888.


Památník, který je dílem Caspara Zumbusche, dnes stojí mezi budovami Uměleckohistorického muzea a Přírodněhistorického muzea.
Zachycuje legendární císařovnu uprostřed nejbližších rádců a pomocníků.

Zdroj:
báseň citována z: