Duben 2011

Dcera Gisely Auguste

28. dubna 2011 v 12:00 | Jana K |  Životopis Auguste

Auguste Maria Luise von Bayern

Narozena: 28. 4. 1875 v Mnichově
Zemřela: 25. 6. 1964 v Regensburg
Dynastie: Wittelsbachové

15. 11. 1893 ∞ v Mnichově

Joseph August Viktor Klemens Maria von Österreich

Narozen: 9. 8. 1872 v Alcsút, Uhry
Zemřel: 6. 7. 1962 ve Straubingu, Bavorsko
Dynastie: Habsbursko-Lotrinská

Potomci:
Joseph Franz (1895 - 1957)
Gisela Augusta Anna Maria (1897 - 1901)
Sophie Klementine Elisabeth Klothilde Maria (1899 - 1978)
Ladislaus Luitpold (1901 - 1946)
Mátyás Joseph Albrecht Anton Ignatius Maria (1904 - 1905)
Magdalena Maria Raineria (1909 - 2000)
Giselina druhá dcera se narodila 28. dubna 1875, tedy za rok a tři měsíce po první dceři Elisabeth. O několik dní později dostala při křtu jméno po své babičce z otcovy strany - Auguste. Kmotrou byla bavorská královna - matka Marie. Zatímco ta byla maličkou dívenkou nadšená, císařská babička Alžběta mnoho nadšení neprojevila ba právě naopak. Korunnímu princi Rudolfovi napsala: "Giselino dítě je mimořádně ošklivé, ale velice živé a zcela podobné matce."
V květnu roku 1893 se Auguste zasnoubila s rakouským arcivévodou Josephem Augustem. Zásnuby se konaly ve vile Hermes ve Vídni, následovala slavnostní tabule v obřadním sále Hofburgu.
Arcivévoda Joseph byl synem arcivévody Josepha Karla Ludwiga von Österreich a princezny Clotilde von Sachsen-Coburg und Gotha a jeho sestrou byla mj. arcivévodkyně Margarethe Klementine von Österreich, jejímž mužem byl syn císařovniny sestry Heleny Albert.
Velkolepá svatba se konala 15. listopadu 1893 v Mnichově a přítomna byla mimo jiné i arcivévodkyně Marie Valerie se svým císařským otcem. Velkou pozornost rovněž budila přítomnost indonéského knížete, sultána Abu Bekra z Jahore.
Manželé bydleli většinou na svém panství v Alcsút v Uhrách.
Během první světové války se arcivévodkyně Auguste stejně jako její matka Gisela v Mnichově věnovala péči o raněné a hmotně je podporovala. Byla ochotná jít jako ošetřovatelka i na frontu, ale musela se podřídit námitkám svého císařského dědečka Franze Josefa. Byla rovněž iniciátorkou akce Gold für Eisen (Zlato za železo) a protektorkou řady dobročiných spolků.
Koncem roku 1944 odjela s rodinou do USA, ale vrátila se zpět do Německa, kde ji přijala její švagrová Margarete Klementine, kněžna von Thurn und Taxis na zámku Emmeram v Regensburgu. Tam také 25. června 1964, ve věku devětaosmdesáti let zemřela.

Zdroj:
vlastní znalosti;

Fotografie Auguste von Bayern

28. dubna 2011 v 11:00 | Jana K |  Fotografie Auguste
Auguste ve svatebních šatech.
Auguste se svým nastávajícím ženichem, rakouským arcivévodou Josephem.
Auguste v uherském kroji.
Arcivévodský pár Auguste a Joseph.
Auguste s manželem a dětmi Giselou a Sophií. Fotografie cca z roku 1899.
Auguste s manželem a prvorozeným synem Josephem Franzem v roce 1900.
Auguste s Josephem Franzem.
Auguste se svým třetím symem Mátyásem roku 1904.
Auguste s nejstarším synem v roce 1912.
Auguste a Joseph na titulní straně časopisu Sport & Salon v roce 1907.

Manžel Auguste Joseph

28. dubna 2011 v 10:00 | Jana K |  Joseph August von Österreich

Joseph August Viktor Klemens Maria von Österreich

Narozen: 9. 8. 1872 v Alcsút, Uhry
Zemřel: 6. 7. 1962 ve Straubingu, Bavorsko
Dynastie: Habsbursko-Lotrinská

Arcivévoda Joseph byl synem arcivévody Josepha Karla Ludwiga von Österreich a princezny Clotilde von Sachsen-Coburg und Gotha.
Třináctiletý arcivévoda Joseph a jeho mladší bratr László v roce 1885.
Arcivévoda na fotografii v roce 1890 u příležitosti svatby jeho sestry Margarethe.

Jeho děd byl uherským palatinem, rovněž jeho otec žil převážně v Uhrách. Zde také nastoupil roku 1902 do uherských zemských sil.
V první světové válce sloužil jako velitel Korps a Heeresgruppe c. a k. armády. Roku 1918 byl povýšen na polního maršála. 26. října 1918 jej císař Karel I. jmenoval homo regius, svým zástupcem v Uhrách, neboť z důvodu nepokojů byla nutná stálá přítomnost nositele monarchistického rozhodnutí v Budapešti.
Arcivévoda Joseph August jako mladý důstojník v roce 1900.

31. října složil Joseph slavnostní přísahu, načež Maďarsko 16. listopadu 1918 vyhlásilo republiku a král se 13. listopadu zřekl veškerého podílu na vládních záležitostech. V dobách Republiky rad jeho jméno znělo Joseph von Alcsút. Po obnovení monarchie byl od 7. do 23. srpna 1919 říšským správcem, a v této funkci byl později vystřídán admirálem Horthym.
Kulturně založený a nadaný Joseph byl uctěn čestnými doktoráty univerzit v Budapešti a Kolozsváru a v letech 1936 až 1944 byl prezidentem uherské akademie věd.
Zemřel 6. července 1962 ve věku devětaosmdesáti let ve Straubingu.
Rakouský arcivévoda Joseph na fotografii v roce 1916.
Rodina

Rodiče Josepha Augusta:

Joseph Karl Ludwig von Österreich

Narozen: 2. 3. 1833, Preßburg
Zemřel: 13. 6. 1905, Rijeka
Dynastie: Habsbursko-Lotrinská

Arcivévoda Joseph Karl Ludwig byl synem uherského palatina Josepha Antona Johanna von Österreich a jeho třetí manželky, princezny Marie Dorothey von Württemberg. Jeho mladší sestrou byla belgická královna Marie Henriette, matka korunní princezny Stephanie. Jeho starší sestra Elisabeth Franziska se stala matkou poslední bavorské královny Marie Therese.

12. 5. 1864 ∞ Coburg

Clotilde Adelheid Amalie von Sachsen-Coburg und Gotha

Narozena: 8. 7. 1846, Neuilly-sur-Seine
Zemřela: 3. 6. 1927, Alcsút
Dynastie: Wettiner

Princezna Clotilde byla dcerou prince Augusta Ludwiga Viktora von Sachsen-Coburg und Gotha a francouzské princezny Clementine d'Orléans. Její sestrou byla princezna Amalie, která se provdala za vévodu Maxe, nejmladšího bratra císařovny Alžběty a jejím nejstarším bratrem byl Ferdinand Philipp, přítel korunního prince Rudolfa, který se oženil s princeznou Louise, starší sestrou korunní princezny Stephanie.

Sourozenci Josepha Augusta:

Elisabeth Klementine

(1865 - 1866)

Maria Dorothea Amalie

Narozena: 14. 6. 1867, Alcsút
Zemřela: 6. 4. 1932 tamtéž

5. 11. 1896 ∞ Vídeň

Louis Philippe Robert d'Orléans
Narozen: 6. 2. 1869, Twickenham
Zemřel: 28. 3. 1926, Palermo

Manželství zůstalo bez potomků.

Margarethe Klementine Maria

Narozena: 6. 7. 1870, Alcsút
Zemřela: 2. 5. 1955, Regensburg

15. 7. 1890 ∞ Ofen

Narozen: 8. 5. 1867, Regensburg
Zemřel: 22. 1. 1952 tamtéž

László Philipp Maria

Narozen: 16. 7. 1875, Alcsút
Zemřel: 6. 9. 1895, Budapešť

Elisabeth Henrietta Klothilde Maria Viktoria

Narozena: 9. 3. 1883, Alcsút
Zemřela: 8. 2. 1958, Regensburg

Klothilde Maria Amalie Philomena Raineria

Narozena: 9. 5. 1884, Rijeka
Zemřela: 14. 12. 1903, Alcsút
Rodina arcivévody Josepha na fotografiích:
Rodiče arcivévody Josepha.
Joseph August a jeho mladší bratr László s matkou.
Starší sestra Maria Dorothea.
Arcivévoda Joseph s dcerami Marií Dorotheou a Margarethe Klementine.
Starší sestry arcivévody Josepha - Maria Dorothea a Margarethe Klementine.
Arcivévodkyně Margarethe Klementine ve svatebních šatech.
Maria Dorothea s manželem Louisem d'Orléans.
Margarethe Klementine s manželem Albertem von Thurn und Taxis.
Joseph August s manželkou Auguste von Bayern.
Mladší bratr László v roce 1895.
Rodina arcivévody Josepha v roce 1894: zleva mladší sestry Elisabeth a Klothilde, starší sestra Maria Dorothea, manželský pár Margarethe a Albert von Thurn und Taxis s prvorozeným synem Franzem Josephem, arcivévodský pár Joseph a Clotilde.
Vpravo mladí manželé Joseph a Auguste von Bayern a mladší bratr László.
Další rodinná fotografie: zleva Louis Philipp d'Orléans, jeho manželka Maria Dorothea, dvě nejmladší dcery Elisabeth a Klothilde, dále arcivévodkyně Clotilde, Gaston d'Orléans a arcivévoda Joseph Karl.
Kolem roku 1900: Klothilde Maria, arcivévodkyně Clotilde, Elisabeth Henrietta, arcivévoda Joseph Karl, Maria Dorothea a Margarethe.

Zdroj:

Potomci Auguste von Bayern

28. dubna 2011 v 9:00 | Jana K |  Potomci Auguste

Joseph Franz

celým jménem Joseph Franz Leopold Anton Ignatius Maria,
Narozen: 28. 3. 1895, Brno
Zemřel: 25. 9. 1957, Carcavelos, Portugalsko

4. 10. 1924 ∞ Szczodre, Polsko

Anna Monika Pia von Sachsen
Narozena: 4. 5. 1903, Lindau, Bavorsko
Zemřela: 8. 2. 1976, Mnichov

Princezna Anna z rodu Wettinů byla sedmým, nejmladším potomkem posledního saského krále Friedricha Augusta III. (1865 - 1932) a jeho manželky Luisy von Österreich-Toskana (1870 - 1947).
Z tohoto manželství vzešlo celkem osm dětí:
Margarethe (1925 - 1979) ∞ Alexander Cech (1914 - 2008)
Ilona (* 1927) ∞ Georg Alexander zu Mecklenburg (1921 - 1996)
Anna Theresia Gabriella (1928 - 1984)
Joseph Arpád (* 1933) ∞ Maria zu Löwenstein (* 1935)
István Dominik Anton Umberto (* 1934) ∞ Maria Anderl (* 1942)
Maria Kynga Beatrix (* 1938) ∞ 1. Ernst Kiss (1922 - 1974), ∞ 2. Joachim Krist (* 1919)
Géza Ladislaus (*1940) ∞ 1. Monika Decker (* 1939), ∞ 2. Elisabeth Kunstadter (* 1956)
Michael Koloman (* 1942) ∞ Christiane zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (* 1940)
Vnuk arcivévodkyně Gisely Joseph Franz s manželkou Annou Saskou.
Joseph Franz s manželkou a dětmi.

Gisela Auguste

celým jménem Gisela Auguste Anna Maria,
Narozena: 5. 7. 1897, Kis-Tapolcsány
Zemřela: 30. 3. 1901, Budapešť
Malá arcivévodkyně Gisela zemřela bohužel v necelých čtyřech letech.

Sophie Klementine

celým jménem Sophie Klementine Elisabeth Klothilde Maria,
Narozena: 11. 3. 1899, Volosca
Zemřela: 19. 4. 1978, Innsbruck
Sophie Klementine.

Ladislaus Luitpold

celým jménem Ladislaus Luitpold Joseph Anton Ignatius Benedictus Bernhardus Maria,
Narozen: 3. 1. 1901, Volosca
Zemřel: 29. 8. 1946, Budapešť

Mátyás Joseph

celým jménem Mátyás Joseph Albrecht Anton Ignatius Maria,
Narozen: 26. 6. 1904, Budapešť
Zemřel: 7. 10. 1905, Kis-Tapolcsány
Mátyás Joseph.

Magdalena Maria

celým jménem Magdalena Maria Raineria,
Narozena: 6. 9. 1909, Kis-Tapolcsány
Zemřela: 11. 5. 2000, Mnichov

Obrazy císařského páru od Russe

26. dubna 2011 v 15:00 | Jana K |  Obrazy císařovny Alžběty
Obraz císařovny Alžběty od Russe
Obraz císaře Franze Josefa od Russe
Obrazy císařského páru.
Oleje na plátně z roku 1863 od rakouského malíře Franze Russe staršího (1817 - 1892).

Tragédie v habsburském domě

24. dubna 2011 v 16:00 | Jana K |  Knihy o Habsburcích
Autor: Sigrid-Maria Grössingová
Nakladatelství: Ikar
Rok vydání: 7/2008
Počet stran: 192, čb. obrázky v textu

Kolik dávám bodů: 5/10

Z německého originálu "Tragödien im Hause Habsburg," vydaného nakladatelstvím Verlag Carl Ueberreuter, Wien v roce 2006 přeložila Pavla Lutovská.
Anotace:
VELKÉ PŘÍBĚHY VE VELKÉ HISTORII

Rod Habsburků je bohatý na tragické osudy: od Marie Antoinetty přes Leopoldinu Brazilskou a Maxmiliána Mexického až po Karla I. historie mapuje osobní prohry v mocném rakouském panovnickém domě. Věrně a literárně zdařile vylíčila autorka životní pouť těchto čtyř významných osobností.

Marie Antoinetta, dcera císařovny Marie Terezie, byla provdána matkou na francouzský dvůr, doplatila však na politické dědictví francouzských králů, na odpor společnosti a svou vlastní nerozumnost.
Leopoldina, dcera císaře Františka II. (I.), byla na radu císařského rádce a kancléře knížete Metternicha provdána za korunního prince Portugalska a Brazílie. Politicky schopná žena se sice stala zakladatelkou císařství Brazílie, zemřela však ve třiceti letech na následky psychického a fyzického týrání brutálním manželem.
Maxmilián, mladší, nadaný bratr císaře Františka Josefa, který nemohl očekávat žádné vysoké postavení v evropské habsburské monarchii, viděl v Mexiku svou šanci pro politicky naplněný život. Obklopen neschopnými poradci však situaci v cizí zemi, kde mělo své zájmy více tehdejších sil, podcenil a příliš pozdě se snažil vyvodit důsledky, aby si alespoň zachránil život.
Karel I., poslední císař monarchie na Dunaji, podědil nakonec poté, co jediný syn císaře Františka Josefa a Alžbety spáchal v Mayerlingu sebevraždu a výstřely s Sarajevu změnily rozhodujícím způsobem následnictví, mnohonárodnostní stát uprostřed války. Ačkoli se skutečně poctivě snažil nalézt pokojné řešení, nedokázal zabránit rozpadu říše. V nově vzniklé republice již pro něho nebylo místo.

O autorce:
Sigrid-Maria Grössingová se narodila v bavorském Sulzbach-Rosenbergu. Vystudovala germanistiku a historii. Publikovala knihy především o dějinách rodu Habsburků, řadu let působila jako středoškolská učitelka v Rakousku a Bavorsku. Doktorát složila v Salcburku, byla promována doktorkou filozofie. Od roku 1986 se věnuje výhradně spisovatelské činnosti. Je vdaná, má dvě dospělé děti a žije v Großmainu u Salcburku. Její knihy byly přeloženy do více než osmi jazyků. Euromedia Group od této autorky vydala: Císařovna Alžběta a její muži; Silné ženy, slabí muži; Ženy kolem Karla V.; Dvě nevěsty pro císaře; Korunní princ Rudolf; Vraždy v rodě habsburském; Maxmilián I.; Napoleonovy lásky a Sisi a její rodina.


Moje hodnocení:
Kniha obsahuje poměrně krátké životopisy čtyř příslušníků habsburského rodu, které spojuje tragický osud. Celkem dobře se čte, je ale velmi útlá, takže mnoho informací nečekejte. Na konci knihy je na dvoustraně rodokmen, bohužel s chybami v letopočtech.

Děti Marie Valerie na společných fotografiích

2. dubna 2011 v 12:00 | Jana K |  Společné fotografie dětí Marie Valerie
Marie Valerie s dvěma nejstaršími - Ellou a Franzem Carlem Salvatorem.
První čtyři děti Marie Valerie.
Hedwig, Franz Carl Salvator, Ella s malou Marií a Hubert Salvator.
Dva nejstarší synové - Franz Carl Salvator s mladším bratrem Hubertem Salvatorem.
Dvě nejstarší děti - Ella a Franz Carl Salvator.
Dvě nejstarší dcery - Ella a Hedwig.
Dvě nejmladší děti - Clemens Salvator a o dva roky mladší Mathilde.
Marie Valerie s dětmi cca 1901 - s Theodorem Salvatorem a Gertrud.
S Marií a Gertrud.