Únor 2011

Metresy francouzských králů

25. února 2011 v 17:00 | Jana K |  Knihy o francouzském královském dvoře
Autor: Helga Thoma
Nakladatelství: Ikar
Rok vydání: 1997
Počet stran: 216, čb. obrázky v textu

Kolik dávám bodů: 7/10

Z německého originálu "Madame, meine teure Geliebte... Die Mätressen der französischen Könige", vydaného nakladatelstvím Verlag Carl Ueberreuter, Wien v roce 1996 přeložil Milan Churaň.
Anotace:
Málokdo zná Marii Leszczyńskou, manželku Ludvíka XV., ale jeho milenka mademe de Pompadour patří k nejslavnějším ženám v historii. Kromě ní představuje autorka v knize ještě dalších šest metres velkých francouzských panovníků a jejich mnohdy dobrodružný život.

Diana de Poitiers 1499 - 1566
Gabriella ď Estrées 1573 - 1599
Henrietta ď Entragues 1579 - 1633
Madame de Montespan 1641 - 1707
Madame de Maintenon 1635 - 1719
Madame de Pompadour 1721 - 1764
Madame du Barry 1743 - 1793

Panovníci 17. a 18. století mohli sice podle vlastního uvážení vést války, zvyšovat daně či stavět zámky, ale pokud šlo o jejich sňatek, museli se podřizovat státním zájmům. Jako manželka přicházela v úvahu pouze žena odpovídající dynastickým požadavkům. Královské manželství se proto ve většině případů omezovalo na reprezentaci dvora a plození legitimních potomků. Lásku, důvěru, pochopení a často i radu mohl vladař za těchto okolností najít jedině u milenky, protože tu si zvolil podle své vůle, vkusu a náklonnosti. Právě pro Francii je typické, že oficiální metresa byla královským dvorem uznávána a platila vlastně za nekorunovanou královnu.
Autorka líčí zajímavé osudy zajímavých žen neobyčejně poutavě a zasvěceně, vyvrací předsudek, že šlo o ješitná a nestoudná stvoření, o ženy povrchní a marnivé, které neiteresovalo nic než peníze a moc. Naopak, mnohdy to byly dámy velice inteligentní, a s madame de Maintenon se Ludvík XIV. dokonce oženil.

Moje hodnocení:
Ačkoli o francouzské dějiny se zajímám jen okrajově, sáhla jsem po této zajímavé knize, která je příjemným počtením o důležitých osobnostech oné doby. Jedná se o životopisy žen, které si vybojovaly své místo nejen u francouzského dvora ve Versailles, ale i u samotného krále. Kniha popisuje osudy nejznámějších milenek francouzských panovníků (Jindřicha II., Jindřicha IV. Bourbonského, Ludvíka XIV. a Ludvíka XV.), jejich vzestup, život u dvora i pád.
Všechny životopisy jsou velice čtivé a na sebe navazující. Knížka je navíc doplněna o časové tabulky, rodokmeny a obsahuje spoustu informací o životě na francouzském dvoře, takže pokud vás Francie 15. - 18. století zajímá, rozhodně stojí za přečtení.

Jindřich Veliký

20. února 2011 v 20:00 | Jana K |  Knihy o anglickém královském dvoře
Podtitul: Život anglického krále Jindřicha VIII.
Autor: Carolly Erickson
Nakladatelství: Domino
Rok vydání: 1999
Počet stran: 439 + 16 čb. obrazové příl.

Kolik dávám bodů: 6/10

Z anglického originálu "Great Harry", vydaného nakladatelstvím St. Martin's Griffin, New York v roce 1997 přeložila Jitka Sehnalová.
Carolly Erickson - Jindřich Veliký
Anotace:
Anglického krále Jindřicha VIII. historikové obvykle popisují jako nadutého hrubiána, kata odvržených manželek a tyranského vládce, jenž ve svých nevyzpytatelných vrtoších smetá starobylé instituce. Autorka se ovšem snažila tomuto klišé vyhnout a postihnout Jindřicha v celé šíři jeho osobnosti a v kontextu doby.

Při psaní této výjimečné biografie čerpala z četných historických prací, ale hlavním zdrojem jí byl bezpočet autentických depeší, oficiálních dokumentů a dopisů. Z desetitisíců stránek sestavila králův věrný obraz, odlišný od černobílých karikatur.

V jejím podání potkáváme mladého Jindřicha, udatného rytíře s nezlomnou odvahou, který mohl směle držet krok s humanistickými vzdělanci u svého dvora. Z oslavovaného hrdiny se později stává neklidný panovník let dvacátých, který začíná mít strach z božího trestu, a posléze strašlivý král let třicátých, jehož hněv zasahuje každého, kdo mu zkříží cestu. Ve čtyřicátých letech je Jindřich v očích svých poddaných strašlivým netvorem a mytickým tyranem, jehož dřívější dobré vlastnosti, odvaha a čest, vzaly zasvé pod tíhou hříchu cizoložství. Ve skutečnosti zbýval z kdysi obdivovaného krále už jen stárnoucí kolos, smrtrlně unavený z vladařských povinností a trpící nepochopením svého okolí.

Carolly Erickson jej charakterizuje slovy: "Jindřich, to je absurdní směsice dětinskosti a majestátu, naivity a prohnanosti, troufalosti a zbabělosti, pomstychtivé krutosti a nečekaného, téměř neodolatelného kouzla." Tato geniálně jednoduchá skica tak mnohotvářné osobnosti je absolutně přesná a autorka ji rozpracovává s historickou erudicí a vypravěčskou zručností.

O autorce:
Carolly Erickson se řadí mezi nejuznávanější historiky ve Spojených státech. Bývalá univerzitní profesorka se v roce 1970 začala plně věnovat spisovatelské činnosti a setkala se s bouřlivým ohlasem čtenářů i odborné kritiky, která ji nazvala "královnou vypravěčů".
Její čtivě a zároveň zasvěceně napsané biografie nejsou určeny jen pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost.  Autorka zakládá své čtivé vyprávění na historických faktech, veškeré údaje i dialogy jsou podloženy dobovými záznamy. Carolly Erickson říká: "Nechci si jen vypůjčovat líbivé historické kulisy, využít témata dnešnímu čtenáři blízká a zbytek - často právě to nejdůležitější - zahalit rouškou tajemna."
Kniha Jindřich Veliký je úvodním dílem Tudorovské trilogie. Následovat budou životopisy Jindřichových dcer Alžběty (Panenská královna) a Marie (Krvavá Marie).
Z rozsáhlé tvorby této autorky již nakladatelství Domino vydalo životopis ruské carevny Kateřiny Veliké (Kateřina Veliká), anglické královny Viktorie (Její malé Veličenstvo) a francouzské královny Marie Antoinetty (Cesta na popraviště).