Prosinec 2008

Poslední léta císařovny Alžběty

11. prosince 2008 v 20:00 | Jana K |  Knihy o císařovně Alžbětě
Podtitul: Vzpomínky dvorní dámy
Autor: Irma Sztárayová
Nakladatelství: Brána
Rok vydání: 2005
Počet stran: 144

Kolik dávám bodů: 10/10

Z německého originálu "Aus den letzten Jahren der Kaiserin Elisabeth", vydaného nakladatelstvím Amalthea Signum Verlag, Wien v roce 2004 přeložili Milada a Milan Kouřimských.
Anotace:
Po sebevraždě jediného syna Rudolfa v Mayerlingu 30. ledna 1889 se císařovna stáhla již zcela ze života u dvora ve Vídni a cestovala inkognito, osamělá a trudnomyslná, křížem krážem Evropou. Více než čtyři roky ji na cestách do Monaka, Mnichova, na Korfu, Gibraltar či k Ženevskému jezeru doprovázela její poslední dvorní dáma a společnice, hraběnka Irma Sztárayová, v jejímž náručí také Alžběta po atentátu v Ženevě 10. září 1898 zemřela. Na sklonku života sepsala hraběnka své vzpomínky na císařovnu, na společné cesty, na atentát a Alžbětinu smrt. Tak vznikla strhující knížka autentické vyprávění očitého svědka posledních let života proslulé Sisi.

O autorce:
Irma Sztáray von Sztára und Nagy-Mihály se narodila 10. července 1864 a byla dvorní dámou císařovny Alžběty od roku 1894, kdy ve službě nahradila dvorní dámu Janku Mikesovou, až do okamžiku císařovniny smrti. Je tedy více než kdo jiný oprávněna vyprávět o císařovniných posledních rocích života i o jejím tragickém konci jehož byla očitou svědkyní. Šedesátiletá Alžběta, císařovna rakouská, zemřela v jejím náručí. Jako první obdržela nejvyšší třídu nového Alžbětina řádu - velkokříž, který založil císař 17. září 1898. Hraběnka Irma Sztáray zemřela 3. září 1940 v Sobrancích na jihovýchodě Slovenska ve věku 76 let.

Ukázka z knihy:
Když všichni odešli, šla jsem s císařovnou do města. Na tuto procházku nezapomenu do konce života. Úplně se lišila od způsobu, jakým jsme se jindy toulávaly městy. Účel byl jiný i tempo bylo jiné a jiná byla i nálada.
Šly jsme městem zvolna, každou chvilku jsme se zastavovaly; nechtěly jsme vidět nic nového, nic překvapujícího; tahle návštěva patřila výlučně minulosti, vzpomínkám. Zůstávaly jsme stát tu před nějakým starobylým palácem, tu před starou budovou, u skupinky stromů, jejichž větve za tu dobu povyrostly do šířky, u záhonu květin, který kvetl už tehdy. Císařovna měla pro každý jev milé slovo. Chválila to i ono, říkala, jak je to dobře zachovalé, o všem dovedla něco vyprávět, něco hezkého ze starých dobrých časů. Víš ještě? - Vzpomínáš si ještě? - Tehdy jsme byli mladí! ...Tehdy bylo všechno lepší, krásnější! - A nakonec, jak už to bývá mezi starými známými, chválila tak dlouho uplynulé časy, až se jí do řeči stále více začaly vkrádat povzdechy a radost ze shledání vyzněla jako tichá obžaloba kvapícího času.
Pak jsme přišly před palác, v němž císařovna strávila svá dětská a dívčí léta. Nic se nezměnilo na tom krásném, poctivém starém domě, i když se značně změnil jeho osud, jen jeho prostory obýval teď někdo jiný, někdo úplně jiný. Císařovna ukázala na dvě okna, před nimiž jsme zůstaly stát.
"To jsou okna mého dívčího pokoje." Jaké pohádkové sny se tam asi kdysi spřádaly! - Obě okenicemi zakrytá okna na nás shlížela jako dvě zastřené oči. Možná i ona žalovala teď tomu smutnému páru očí, jenž na nich visel.
Vymřely jsme, říkaly ty smutné pohledy. Jak jsme tak procházely sem a tam městem plným lidí, zapomínaly na přítomnost a pohroužily se do minulosti, připadala mi císařovna jako někdo, kdo obrací první stránky svého vlastního deníku. Ale jen ty první; na těch dalších, byť více oplývaly leskem, bylo příliš bolu.
Dobrý bože, kdybych byla tehdy tušila, že tahle krásná, smutná kniha bude tak brzy dopsána a že ta, která ji píše, je už na poslední stránce!
"Tehdy jsem byla úplně jiná!" S tímto povzdechem se císařovna rozloučila se vzpomínkami a rychle jsme se vzdálily z okolí paláce.
Viděla jsem na ní, že se už chce zbavit melancholických vzpomínek na minulost, a když jsme prošly několik ulic, poznala jsem podle směru, k jakému cíli míří.
"Nikdy neodjedu z Mnichova, aniž bych sem zašla," řekla, když jsme došly k dvornímu pivovaru.
"Pojďme dovnitř a chovejme se jako pravé měšťačky." Vešly jsme dovnitř a požádaly o dva džbánky, načež mi výčepní vtiskl do ruky dva pestře pomalované kameninové džbánky s víčky; do každého džbánku se vešel litr piva.
"Vypláchněte je," požádala mne císařovna. Nalila jsem do džbánků vodu, krouživým pohybem je propláchla, výčepní je naplnil pivem a pak jsme každá uchopily pěnou přetékající džbánek.
"Jen se do toho pusťte," nabádala mne císařovna a přiložila svůj džbánek ke rtům.
Ale ať jsem se snažila jak chtěla, můj džbánek se ne a ne vyprázdnit, ačkoli jsem se o to několikrát pokoušela. Když císařovna viděla, že tomu hořkému nápoji nemohu přijít na chuť, řekla se smíchem: "Můj oblíbený nápoj tahle hnědá tekutina také není, ale patří k mým tradicím, že v Mnichově poctím bavorské pivo svou návštěvou."
Náš rozhovor byl znenadání přerušen; někdo pozdravil císařovnu velkou poklonou. Poznali ji a my se snažily urychleně zmizet.

Moje hodnocení:
Knihu mohu rozhodně vřele doporučit, je velmi zajímavá. Poprvé vyšla v roce 1909, jedenáct let po smrti císařovny Alžběty a jedná se o autentické vzpomínky dvorní dámy, takže nic vymyšleného ale reálné vypravování císařovniny dvorní dámy. Kniha je rozdělena na jednotlivé roky, t.j. 1894 až 1898. Z vyprávění se dozvíme zcela přesně, jak císařovna strávila sklonek života - většinou na nejrůznějších dalekých cestách, daleko od manžela a Vídně jen s několikačlennou společností.

Kapucínská hrobka ve Vídni

9. prosince 2008 v 18:00 | Jana K |  Místa spjatá s císařovnou Alžbětou
Císařská hrobka (Kapucínská, něm. Kaisergrub nebo Kapuzinergruft) se nachází ve Vídni a je pohřebištěm rakouského panovnického rodu Habsburků. Nalézá se v centru Vídně, na Neuer Marktu, pod kostelem kapucínů.
Místo svého posledního odpočinku zde nalezlo 146 šlechticů z habsburské a habsbursko-lotrinské dynastie, z toho 12 císařů a 19 císařoven.
Do hrobky se pohřbívá od roku 1633. Zatím posledním zde pohřbeným Habsburkem je Carl Ludwig (1918 - 2007), syn posledního rakouského císaře Karla I.
Mimo jiné je zde například nádherná dvojitá rakev pro Marii Terezii a jejího chotě, císaře Fratiška Štěpána I. Lotrinského, která je dílem Balthasara Ferdinanda Mollse. Ostře s ní kontrastuje prostá rakev jejich syna Josefa II.
Kostel Kapucínů, pod nímž se nalézá Císařská hrobka.

Mezi lety 1637 až 1878 bylo tělo, vnitřnosti a srdce zesnulých Habsburků pohřbíváno odděleně, a sice nabalzamovaná těla v Kapucínské hrobce, srdce v Augustiniánském kostele a vnitřnosti v měděných nádobách v dómu svatého Štěpána. Toto zvláštní uspořádání má zcela prostý původ: každý ze jmenovaných kostelů usiloval pro zvýšení vlastní prestiže o to, aby byl místem posledního odpočinku Habsburků. Arcivévoda Franz Karl, otec císaře Franze Josefa I., který zemřel roku 1878, byl posledním Habsburkem, jemuž se dostalo cti mít trojnásobný pohřeb.

Pohřební ceremoniál
Když došel pohřební průvod se zesnulým ke Kapucínské hrobce a dorazil k bráně, muž v čele průvodu na ni zaklepal. Za bránou se ozvalo: "Kdo žádá o vstup?" Muž představil zesnulého se všemi jeho tituly: "Císař římský, král český a vévoda rakouský..." "Toho neznám," odpověděl mnich. Muž poté zaklepal znovu a stejně položenou otázku odpověděl zkráceným titulem zesnulého. Mnich znovu odpověděl: "Toho neznám." Vůdce průvodu zaklepal potřetí a nyní na tutéž otázku odpověděl: "XY, ubohý hříšník." Na to mnich odvětil: "Toho znám." a vpustil průvod dovnitř.
Císařovna Alžběta, císař Franz Josef, korunní princ Rudolf.

Webové stránky císařské hrobky: http://www.kaisergruft.at/
Hrobka je otevřena denně od 10:00 do 18:00 hodin a vstupné je 4 Euro.

Mám ve zvyku si vždy schovávat vstupenky z míst, které jsem navštívila... ale vstupenka do Císařské hrobky není nic moc, to i u nás v sámošce mají lepší lístky:
Zdroj: Wikipedia
Fotografie jsou mé vlastní!!!

Pomník císařovny Alžběty ve Vídni

7. prosince 2008 v 22:00 | Jana K |  Sochy a památníky císařovny Alžběty
6. prosince jsem navštívila Vídeň. Tady jsou fotky pomníku císařovny, který se nachází v zahradě Volksgarten nedaleko divadla. Tento pomník byl slavnostně odhalen 4. června 1907.

Gisela s rodinou

5. prosince 2008 v 16:00 | Jana K |  Fotografie a obrazy Gisely
Rodinné foto.
Fotografie z roku 1890. Arcivévodkyně Gisela se svým manželem Leopoldem von Bayern a s dětmi. V popředí stojí nejmladší Konrad a vzadu stojí zleva Georg, Elisabeth a Auguste.
Arcivévodkyně Gisela s dcerami Elisabeth a Auguste (vzadu).

Gisela s dcerou Elisabeth

4. prosince 2008 v 19:00 | Jana K |  Fotografie a obrazy Gisely
Fotografie z roku 1874, na kterých mnichovský fotograf Joseph Albert zvěčnil arcivévodkyni Giselu s její prvorozenou dcerkou Elisabeth.

Fotografie císaře Franze Josefa na manévrech

3. prosince 2008 v 22:00 | Jana K |  Fotografie a obrazy císaře Franze Josefa I.
Císař Franz Josef na koni - tato fotografie byla použita na titulu Českého světa z 27. 11. 1908.
Císař na manévrech cca 1900-07.
Franz Josef I. na císařských manévrech ve Velkém Meziříčí v září 1909.
Císařské manévry v září 1909.
Další fotografie císařských manévrů v září 1909.
Manévry v roce 1897, Bystřice pod Hostýnem.
Generální pobočník hrabě Eduard Paar (vlevo od císaře) a generální pobočník a přednosta vojenské kanceláře císaře Artur baron Bolfras z Ahnenburgu (vpravo), manévry Bystřice pod Hostýnem 1897.
Císař a náčelník generálního štábu polní zbrojmistr baron Bedřich Beck-Rzikowsky, Bystřice pod Hostýnem 1897.

Fotografie použity z http://www.scheufler.cz/

Fotografie z filmu Korunní princ

1. prosince 2008 v 20:00 | Jana K |  Filmy s císařovnou Alžbětou
Film Korunní princ (2006)
Sisi (Sandra Cecarelli) a císař Franz Josef (Klaus Maria Brandauer).
Film Korunní princ (2006)
Malíř Canon (Omar Sharif) a Rudolf (Max von Thun).
Film Korunní princ (2006)
Arcivévoda Johann (Fritz Karl), Rudolfův přítel vydavatel deníku Neues Wiener Tagblatt Moriz Szeps (Joachim Król) a hraběnka Marie Larisch (Julia Cencig).
Film Korunní princ (2006)
Baronka Helene Vetsera (Alexandra Vandernoot).
Film Korunní princ (2006)
Rudolf (Max von Thun) ve vídeňském polosvětě ve společnosti známé kuplířky madame Wolf (Michou Friesz) a své stálé milenky Mizzi Caspar (Birgit Minichmayr).
Film Korunní princ (2006)
Císař Franz Josef (Klaus Maria Brandauer) a Rudolfova manželka korunní princezna Stephanie (Daniela Golpashin).
Film Korunní princ (2006)
Rudolfův přítel a osobní fiakrista Josef Bratfisch (Wolfgang Böck).
Film Korunní princ (2006)
Rudolfův komorník Johann Loshek (Nikolaus Paryla).
Film Korunní princ (2006)
Rudolf (Max von Thun) a jeho nejvyšší hofmistr, hrabě Charles Bombelles (Karl Markovics).
Film Korunní princ (2006)
Film Korunní princ (2006)
Film Korunní princ (2006)
Rudolf (Max von Thun) a Mary Vetsera (Vittoria Puccini).
Film Korunní princ (2006)
Rudolf (Max von Thun), Marie Larisch (Julia Cenzig), vévoda Miguel von Braganza (Gabriel Barylli) a Mary Vetsera (Vittoria Puccini).
Film Korunní princ (2006)
Rudolf (Max von Thun) a Mizzi Caspar (Birgit Minichmayr).

Korunní princ

1. prosince 2008 v 15:00 | Jana K |  Filmy s císařovnou Alžbětou
Miloval ženy, chtěl změnit svět, ale zůstal jen stínem svého otce...

Výpravný koprodukční film o životě Rudolfa Habsburského

Režie: Robert Dornhelm
Žánr: Drama/Historický/Romantický
Rok: 2006 (Rakousko/Francie/Itálie/Německo)
Délka: 180 min (film je rozdělen na dvě části)

Obsazení:
Max von Thun - Rudolf
Vittoria Puccini - Mary Vetsera
Klaus Maria Brandauer - císař Franz Josef
Sandra Ceccarelli - císařovna Alžběta
Christian Clavier - ministerský předseda Eduard Taaffe
Alexandra Vandernoot - Helene Vetsera
Daniela Golpashin - Stephanie
Julia Cencig - Marie Larisch
Omar Sharif - Hans Canon
Birgit Minichmayr - Mizzi Caspar
Michou Friesz - madame Wolf
Gabriel Barylli - Braganza
Fritz Karl - arcivévoda Johann
Lily Moshen - Marie Valerie
Renate Brandtner - Gisela
Hubert Kramar - Bay Middleton
Stefanie Dvorak - Ida Ferenczy
Albert Fortell - Dr. Widerhofer
Karl Maria Kinsky - Alfred Brehm
Joachim Król - Moritz Szeps
Karl Markovics - hrabě Bombelles
Nikolaus Paryla - Johann Loschek
Wolfgang Böck - Josef Bratfisch
Bernd Jeschek - hrabě Josef Hoyos
Peter Woy - princ Coburg
Heribert Sasse - baron Krauss
Lea Rometsch - Erzsi
Lothar Michael Proksch - belgický král Leopold II.
Francesca von Habsburg - belgická královna Marie Henriette
Robert Stadlober - německý císař Wilhelm II.

Anotace:
Výpravná minisérie, jež vznikla ve spolupráci Rakouska, Itálie, Francie a Německa, se věnuje postavě mladého prince Rudolfa Habsburského, syna císaře Franze Josefa a oblíbené císařovny Sisi. Jeho divoká a nespoutaná povaha předurčila jeho tragický osud. Nikdy se nedočkal trůnu ani skutečného uznání otce, i když by díky liberální mysli patřil k moderním a osvíceným evropským panovníkům. Spoustu sil však mladíkovi sebraly jeho milostné aféry, které později vystřídala osudová láska k mladičké baronesse Mary Vetserové. Rudolf v roli následníka usiloval o evropský mír a sblížení národů, což odporovalo smýšlení konzervativních kruhů kolem císaře. Miloval právě tak Prahu jako své temperamentní Maďary. Politický sňatek s belgickou princeznou Stephanií mu nepřinesl příliš štěstí. Nevinná krása Mary Vetserové na něj zapůsobila jako blesk z čistého nebe. Oficiálně jim nebylo dovoleno spolu žít, odloučit se však od sebe nedokázali.
V hlavních rolích filmu rakouského režiséra Roberta Dornhelma uvidíme řadu předních evropských herců. Rudolfa ztvárnil Max von Thun, císaře Klaus Maria Brandauer, Mary Vetserovou půvabná italská herečka Vittoria Puccini, kterou si miliony diváků oblíbily v seriálu Elisa z Rivombrosy.

Fotografie z filmu Korunní princ:
Císařský pár - Alžběta (Sandra Ceccarelli) a Franz Josef (Klaus Maria Brandauer).
Korunní princ Rudolf (Max von Thun) a baronka Helene Vetsera (Alexandra Vandernoot).
Rudolf a jeho přítel arcivévoda Johann Salvator (Fritz Karl).
Ministerský předseda hrabě Eduard Taaffe (Christian Clavier) a císař Franz Josef.
Rudolf se svým přítelem malířem Hansem Canonem (Omar Sharif).
Rudolf s manželkou Stephanií (Daniela Golpashin).
Rudolf, Stephanie a malá Erzsi.
Rudolf s matkou.
Baronesa Mary Vetsera (Vittoria Puccini) a Miguel von Braganza (Gabriel Barylli).
Rudolf a Mary.
Rudolf a Mary.
Noc v Mayerlingu.


Trailer k filmu Korunní princ: